STÁRNOUT MŮŽETE MOUDŘE

Pravidelné skupinové setkávání seniorů - termíny a podmínky dle dohody
Individuální práce s jednotlivci – plán setkávání domluvíme na úvodní schůzce. Věk 65+

Zdravotní cvičení a jiné vhodné aktivity pro seniory

PREVENCE SENIORSKÉ KŘEHKOSTI

Seniorská křehkost není nemoc nebo postižení… Je to soubor příznaků, mezi které patří nechtěný úbytek hmotnosti, únava až vyčerpanost, ztráta svalové síly a pocit slabosti, pomalá chůze, nízká úroveň aktivity.

Křehkost je spojena s mnoha negativními dopady na život seniora, jako je snížení fyzické výkonnosti, opakované pády, zhoršení kvality života se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti, zvýšená nemocnost a časté hospitalizace, potřeba umístění do ústavů sociální péče, a nakonec i zkrácení délky života.

Křehkost není stav nevyhnutelný a není součást zdravého stárnutí. Prevence zahrnuje zvýšení pohybové aktivity, zařazení optimálního příjmu bílkovin do stravy, doplnění vitamínu D a dostatečný příjem vhodných tekutin v průběhu dne.

MOTIVACE – pro seniory, kteří chtějí:

 • být aktivní a zůstat v pohybu
 • udržovat fyzickou i psychickou kondici
 • nezůstávat doma v křesle u televize
 • nenechat zatuhnout klouby a ochabnout svaly
 • procvičovat motoriku
 • sdílet své zážitky a zkušenosti, strachy, obavy, smutky, bolesti na těle i na duši
 • zažívat radost a podělit se o ní
 • předcházet sociální izolaci a vnitřní nepohodě
 • se sebou něco dělat a stále se rozvíjet
 • být v kontaktu s rodinou a přáteli
 • udržovat se v kondici pro hlídání a hraní si s vnoučaty
 • udržet si sílu a energii sám se o sebe postarat a nebýt závislý na druhých
 • udržet si schopnosti jezdit na výlety, na zahrádku apod.
 • předcházet stařecké křehkosti a stařecké demenci

Průběh jednotlivých setkání tvořených na míru dané skupiny:

Po společném přivítání a popovídání, jak se komu daří, se lehce zahřejeme a připravíme na cvičení nebo jiné aktivity. Uvolníme postupně celé tělo a budeme ho jemně aktivovat protahováním a posilováním. V závěru zrelaxujeme a u šálku čaje můžeme krátce sdílet své prožitky na rozloučenou.

Ze setkání si senioři mohou odnést:

 • uvolněné klouby, posílené svaly, protažené tělo
 • příjemný pocit, že pro sebe něco udělali
 • radost a spokojenost z pohybu
 • psychickou pohodu ze společného setkání a sdílení
 • oživenou energii v těle
 • nové zkušenosti a přátelé

Na místě je zajištěno:

 • příjemné, čisté a vzdušné prostředí
 • k dispozici: karimatky na cvičení, židle na cvičení, overbally, různé další motorické pomůcky
 • péče o bezpečnou a důvěrnou atmosféru
 • laskavý přístup a porozumění
 • voda v průběhu cvičení
 • šálek dobrého čaje na závěr

Pro koho je zdravotní cvičení vhodné?

supervised_user_circle

Pro ženy a muže v seniorském věku, kteří jsou aktivní a mají zájem udržovat se v kondici a neztratit sociální kontakt.

supervised_user_circle

Pro ženy a muže v seniorském věku, kteří jsou imobilizační a potřebují se rozhýbat v domácím prostředí.

local_activity

Poukaz jako dárek je vhodný pro děti či vnoučata seniorů, kteří chtějí svým rodičům či prarodičům dopřát pravidelný pohyb a sociální kontakt.

Program vede

cvičitelka zdravotní tělesné výchovy pro seniory, dřívější cvičitelka ASPV, bodyterapeutka, absolventka Biodynamického body-psychoterapeutického výcviku, Výcviku krizové intervence, kurzu Nenásilné komunikace, studentka Psychologie aj.

Provozovna

Nám. Čs. Legií 500
530 02 Pardubice

Provozní doba

v rozmezí od 8:00 do 22:00 dle objednávek klientů