HROU K EMOCÍM – průvodce na cestě emočního vývoje dítěte

Pravidelné skupinové setkávání dětí – termíny a podmínky dle dohody
Individuální práce s jednotlivci – plán setkávání domluvíme na úvodní schůzce s rodiči

Nejdůležitější je PREVENCE!

S dětmi a mladými lidmi je nutné neustále komunikovat. Je potřeba zvyšovat sebeúctu dětí, podporovat vyjadřování pocitů, zabránit šikaně a násilí. Je důležité komunikovat se vzájemnou důvěrou. Efektivní je naučit děti adekvátním způsobem zvládat vlastní emoce a stres a naučit je, jak zvládat zátěžové situace.

Velkou pozornost je potřeba věnovat dětem z dysfunkčních rodin, z rizikových rodin, konzumentům drog, dětem s horším prospěchem, ostrakizovaným dětem, obětem šikany, dětem, kteří jsou sociálně izolovaný.

Možná spolupráce se školami, které mají o program zájem pro své žáky, aby je mohly doprovázet na jejich cestě světem emocí.

MOTIVACE - pro děti, aby mohly:

 • OBJEVOVAT A ROZVÍJET, KDO JSOU A KÝM MOHOU BÝT
 • posílit zdraví a psychickou kondici
 • poznávat a pojmenovávat emoce u sebe a druhých, snažit se jim porozumět a přijmout
 • hravě rozvíjet emocionální dovednosti, odolnost a zralost
 • navázat zdravý vztah se svými emocemi
 • naučit se věnovat pozornost tělesnému prožívání
 • umět vyjádřit a sdílet své pocity
 • rozvíjet dovednosti jako komunikace, spolupráce, tolerance
 • budovat a být součástí důvěrného a bezpečného prostředí
 • tvořit a rozvíjet kreativitu
 • sdílet vzájemně své zážitky, prožitky a zkušenosti
 • předcházet sociální izolaci a vnitřní nepohodě
 • omezit trávení času na sociálních sítích
 • navazovat nová přátelství
 • zmírnit následky covidového období
 • rozvíjet sebedůvěru a sebehodnotu, aby mohly zvládnout vše, co je potkává a
 • dosáhnout všeho, co si přejí

Průběh jednotlivých setkání tvořených na míru dané skupiny:

Po společném přivítání a popovídání, jak se kdo má a jak se mu daří, se seznámíme s tématem jednotlivých setkání. Budeme se věnovat sebepoznávacím aktivitám a aktivitám, které rozvíjejí komunikaci, spolupráci, toleranci, důvěru a budeme navazovat a prohlubovat zdravý vztah se svými emocemi. V závěru můžeme ve společném kruhu sdílet své prožitky a vzájemně se inspirovat. Kdo bude potřebovat, může využít prostor i pro individuální sdílení.

Ze setkání si děti mohou odnést:

 • zdravější vztah se svými emocemi 
 • dovednost poznávat a používat své emoční zdroje
 • nástroje pro zklidnění emocí a techniky pro zvládání emocí
 • laskavější vyjadřování svých emocí
 • prohloubené kompetence v komunikaci, spolupráci, toleranci
 • nové zkušenosti z různých aktivit
 • psychickou pohodu ze společného setkání a sdílení
 • větší sebehodnotu, sebevědomí, sebekontrolu
 • zážitky z bezpečného a důvěrného prostředí
 • příjemný pocit, že pro sebe něco udělaly a něco nového se o sobě dozvěděly
 • nová přátelství
 • radost ze zvládnutých emocí

Na místě je zajištěno:

 • příjemné, čisté a vzdušné prostředí
 • k dispozici: různé pomůcky na aktivity, vybavení na dané činnosti, karimatky, polštářky,…
 • péče o bezpečnou a důvěrnou atmosféru
 • laskavý přístup a porozumění
 • voda v průběhu setkání

Pro koho je program HROU K EMOCÍM vhodný?

face

Pro dívky a chlapce ve věku 8+, aby mohly rozumět svým emocím a objevovat a rozvíjet, kdo jsou a kým mohou být.

face

Pro dívky a chlapce ve věku 10+, aby mohly rozumět svým emocím a objevovat a rozvíjet, kdo jsou a kým mohou být.

supervised_user_circle

Pro děti rodičů, které chtějí u svých dětí rozvíjet fyzickou a psychickou pohodu, záleží jim na jejich osobním rozvoji a podporují je v socializaci a osobním kontaktu, vyjadřování pocitů a emocí, chtějí zvyšovat jejich dovednosti a kompetence.

meeting_room

Pro školy, které chtějí nabídnout svým žákům prostor pro EMOČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a zdravý emoční růst.

Program vede

lektorka primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, dřívější cvičitelka ASPV, bodyterapeutka, absolventka Biodynamického body-psychoterapeutického výcviku, Výcviku krizové intervence, kurzu Nenásilné komunikace, studentka Psychologie aj.

Provozovna

Nám. Čs. Legií 500
530 02 Pardubice

Provozní doba

v rozmezí od 8:00 do 22:00 dle objednávek klientů